Evidenz utredningstjänst

Vi på Evidenz undersöker och utreder allt från fordonskollisioner till misstänkta försäkringsbedrägerier och annan vardagsbrottslighet!

Våra kunder är försäkringsbolag, stat och kommuner, institutioner, advokater, företag och privatpersoner. Vi utreder t ex äkthet hos testamenten och ger förslag på förbättringar av inbrottsskydd. Det kan även handla om allmänna kriminaltekniska undersökningar och förslag på åtgärder. Vi bistår också med hjälp att tolka polisutredningar och brottsplatsprotokoll.

Små detaljer kan ha stor betydelse!