• Bränder

    Vi undersöker brandorsak och dokumenterar skador och händelseförlopp. Vi gör ett skriftligt protokoll med detaljerade uppgifter kring händelseförlopp, skadeorsak samt kompletterar med bilder. Vi utreder alla bränder i bilar, båtar, bostad och industri. Det kan röra sig om elfel, brandfarliga vätskor, maskinfel eller vårdlöshet.

    Vi utför även utredningsuppdrag och undersöker omständigheter genom att höra försäkringstagare, vittnen m m. Vi tar reda på så mycket som möjligt kring händelsen och dokumenterar detta i protokoll.

     

  • brand1