• Fordonsundersökningar

  Vi undersöker alla typer av fordon och kollisioner – singelolyckor, kollisioner mellan lastbilar, personbilar, motorcyklister, cyklister och gångtrafikanter.

  • Vi avläser felkoder genom On-Board-Diagnostics OBD-II och analyserar resultaten.
  • Analyserar kollisionsskadorna visuellt och dokumenterar dessa med bilder. Gör mätningar av deformationerna och påvisar hur skadorna har uppkommit. Kompletterar kollisionen med dataprogrammet PC-Crash där man simulerar händelseförloppet samt beräknar hastigheten för de inblandade fordonen.
  • Vi kan läsa av krockdatan (CDR) på de flesta bilmodeller och bl.a. få fram hur föraren agerat innan kollisionen, hastighet samt hur många kollisioner bilen haft.
  bosch-cdrBosch CDR

  Datasimuleringar av fordonskollisioner

  PC-Crash har funnits sedan 1990 och utvecklades av DSD Dr Steffan Datentechnik i Linz. Österrike, Det finns ca 6 000 användare i världen och programmet används bl.a. av Volvo, BMW, Mercedes, Audi, Danska Haverikommissionen, Danska armén.

  PC-Crash kan användas för att simulera upp till kollisioner med 32 fordon samtidigt både i 2D och 3D. Används för kollisioner – fordon mot fordon, fordon mot gångtrafikanter/cyklister, kollisioner mot fasta föremål som träd, hus, räcken och stolpar. Programmet beräknar alla parametrar, som vikt, passagerare, däck, last, fjädring i förhållande till vikten och mycket mer. I programmet lägger man in de kända värdena på fordon, passagerare, hastigheter och underlag/miljö m. m. Det kan t. ex. röra sig om att man vill ha reda på ett fordons hastighet eller om det är möjligt att hålla en viss hastighet på en särskild vägsträcka. Att man helt enkelt vill pröva ett påstått händelseförlopp.

  Simulering i PC-Crash

  bil_sidoskada5

 • bil_sidoskada2

  bil_sidoskada3