Om Evidenz utredningstjänst

Vi på Evidenz undersöker och utreder allt från fordonskollisioner till misstänkta försäkringsbedrägerier och annan vardagsbrottslighet!

Våra kunder är försäkringsbolag, stat och kommun, institutioner, advokater, företag och privatpersoner. Vi utreder t ex äkthet hos testamenten och ger förslag på förbättringar av inbrottsskydd. Det kan även handla om allmänna kriminaltekniska undersökningar och förslag på åtgärder. Vi bistår också med hjälp att tolka brottsplatsprotokoll.

Små detaljer kan ha stor betydelse!
  • Jan Berntsson

    Har arbetat som polis i 19 år varav 11 år som kriminaltekniker. Har sysslat med utredningar & är utbildad förundersökningsledare.

    Jan har ansvarat för kvalitetssäkringen på Hallands tekniska rotlar & har en fullständig kriminalteknisk utbildning. Medlem i föreningen för Brandutredare.

  • janbild

  • jan.berntsson@evidenz.se

    +46(0)730-96 29 35

I kriminalteknisk utbildning ingår:
Brottsplatsanalys, metodik, strategi
Bevisvärdering
Arbetsmiljö
Dokumentation och sammanställning av rapporter
Rättsmedicin
Kriminalteknik inom SKL:s samtliga sakkunnigområden
Brottplatsundersökningar, spårundersökningar   redovisningar av alla brott
Brandutredningar, brandplatsundersökningar och redovisning
Miljöbrottsprovtagning