Handstilsforensiker

Vi har samarbete med handstilsexpert som har stor erfarenhet från SKL (36 år). Handläggningstiden är för närvarande ca 7 dagar. I brådskande fall kan handläggningstiden kortas ner till någon dag.

Genom kontakter har vi tillgång till internationella handstilsexperter, dokumentundersökning (urkund) och undersökning av pennpasta (bläck).

 

 

Rolf Berzell