top of page
brand1-636x636.jpg

Bränder

Vi utreder alla typer av bränder.

Vi undersöker brandorsak och dokumenterar skador och händelseförlopp. Vi gör ett skriftligt protokoll med detaljerade uppgifter kring händelseförlopp, skadeorsak samt kompletterar med bilder.

 

Vi utreder alla bränder i bilar, båtar, bostad och industri. Det kan röra sig om elfel, brandfarliga vätskor, maskinfel eller vårdlöshet.

Vi utför även utredningsuppdrag och undersöker omständigheter genom att höra försäkringstagare, vittnen mm. Vi tar reda på så mycket som möjligt kring händelsen och dokumenterar detta i protokoll.

bottom of page