top of page
inbrott4-636x636.jpg

Inbrott

Vi dokumenterar skador, ingångsvägar och tillvägagångssätt. Vi utför en fullständig kriminalteknisk undersökning av platsen, fotodokumentation, fingeravtryck, säkring av DNA, skospår m.m. Vi gör även rekonstruktioner av misstänkta arrangerade inbrott.

Låsundersökningar för att se om låsets utsatts för dyrkning eller manipulation.

Förebyggande inbrottsskydd/besiktning

Vi kontrollerar och undersöker säkerheten/inbrottsskyddet hos byggnader, villor, maskinhallar m. m. Vi undersöker och går bl. a. igenom fönster- och dörrlås, dörrar, området runt fastigheten för att se om skyddet är tilläckligt. Det kan röra det sig om dåliga/gamla lås, för klena dörrar/väggar, lätt att komma upp på taket, felplacerade larm.

inbrott4-636x636.jpg

Låsundersökningar

Låsundersökningar för att t.ex. se om låset har dyrkats eller manipulerats

bottom of page