top of page
Canon%20EOS%205D%20Mark%20III_20160826_1

Fordonsundersökningar

Analyserar kollisionsskadorna visuellt och dokumenterar 

Bosch CDR

Autel - OBD

Berla - iVe

PC - Crash

Erfarenhet av alla typer av fordon

bland annat:

 • Personbilar

 • Lastbilar

 • Cykel 

 • Moped

 • Mc

IMG_7907_edited.jpg

BOSCH CDR

Crash data retrieval hämtar info från airbag sensorn. "Kallas ibland svarta lådan” 

      

Vi kan koppla in oss direkt i bilen eller kan ni skicka enheten till oss. 

Kan spara fler kollisioner och alltid den sista.

Kontakta oss för att se vilka bilmodeller som är möjliga att läsa av.

        Vid avläsning kan vi bland annat inhämta följande information:

 • Sparar 5 sekunder innan kollision. 

 • CAN (CAN-bus) control area network

  • ​Hastighet

  • ​​Rattvinkel

  • Gas / broms

  • Om ABS har aktiverats

  • Växel

  • Tidstämpel datum/tid

  • Motorvarv

  • m.m.

Fordonsundersökningar: Tjänster
IMG_7908%20(kopia)_edited.jpg

Autel

Diagnostic Autel (OBD- On bord diagnostic)

läser av felkoder på bilen.

            - Brister i bilen före kollisioner

            - Brister uppstått vid kollisionen

            - Vissa fordon visar hastighet innan kollision.

Fordonsundersökningar: Tjänster
IMG_7906.JPG

Berla - iVe

Infotainment (GPS)

        - Kartbild hur du kört (ibland varje sekund)

        - Vilka telefoner som varit inkopplade

        - Telefonlista

        - Vilka du ringt / SMS    

        - telefonens koordinater

        - Tidsstämpel när respektive dörr öppnats/stängts tillammans               med koordinater. 

        - m.m

Fordonsundersökningar: Tjänster
PCC 3D.JPG

PC-Crash

Datasimuleringar av fordonskollisioner

PC-Crash har funnits sedan 1990 och utvecklades av DSD Dr Steffan Datentechnik i Linz. Österrike, Det finns ca 6 000 användare i världen och programmet används bl.a. av Volvo, BMW, Mercedes, Audi, Danska Haverikommissionen, Danska armén.

PC-Crash kan användas för att simulera upp till 32 kollisioner i både 2D och 3D. Används för kollisioner – fordon mot fordon, fordon mot gångtrafikanter/cyklister, kollisioner mot fasta föremål som träd, hus, räcken och stolpar. 


Programmet beräknar alla parametrar, som vikt, passagerare, däck, last, fjädring i förhållande till vikten och mycket mer. I programmet lägger man in de kända värdena på fordon, passagerare, hastigheter och underlag/miljö m.m. Det kan t. ex. röra sig om att man vill ha reda på ett fordons hastighet eller om det är möjligt att hålla en viss hastighet på en särskild vägsträcka. Att man helt enkelt vill pröva ett påstått händelseförlopp.

Fordonsundersökningar: Tjänster
bottom of page